Fandom

Shadowrun Wiki

Rząd Seattle

4119stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Metroplex Seattle jest podzielony na dziesięć dystryktów-dzielnic, każdy zarządzany przez własnego burmistrza i radę dzielnicy. Burmistrzowie i członkowie rad są wybierani na cztery lata, i nie ma limitu, jak często mogą sprawować dany urząd. Dystrykty są podzielone na maksymalnie 61 okręgów wyborczych; przeciętnie, w jednym okręgu jest 5 000 osób uprawnionych do głosowania.

Gubernator Metroplexu Seattle The Seattle Metroplex Government is presided over by a Governor elected to a four-year term. The Governor is responsible for enforcing the laws, collecting the taxes and maintain good relations among the Districts. There is no limit on the number of terms a Governor may serve. Biyuro Gubernatora znajduje się na trzydziestym piętrze budynku Charles Royer Building w Śródmieściu Seattle.

Gubernatorowi doradza Gabinet. To 21-osobowa rada składa się z burmistrzów 10 dzielnic, skarbnika metroplexu, Prokuratora Generalnego Metroplexu, Szefa Policji, Komisarza Straży Pożarnej, oraz Commissioners of Sanitation, Public Transporation, Public Works, Public Database, Public Utilities oraz Relacji rasowych. Ambasador z Salish-Shidhe Council jest również częścią Gabinetu. Gabinet spotyka się na 18-tym piętrze budynku Royer w każdy czwartek, chociaż Gubernator może zwołać nadzwyczajne zebranie w każdej chwili. Wszystkich członków gabinetu wybiera Gubernator - jedyny wyjątek to burmistrzowie 10 dzielnic.

Setka przedstawicieli, wybranych z dziesięciu dzielnic tworzy Kongres metroplexu. Kongres spotyka się w pierwszy czwartek każdego miesiąca w pięknych komnatach budynku Royer. Ściany są pięknie udekorowane drewnianymi panelami stworzonymi przez najlepszych rzeźbiarzy Salish - to prezent od Salish-Shidhe Council dla miasta Seattle. Przedstawiciele Kongresu są wybierani na sześć lat i nie ma limitu, jak często mogą sprawować dany urząd.

Temperatura rozgrywek politycznych Seattle jest gorąca, nawet w porównaniu z lokalną polityką takich miast, jak Chicago czy Nowy Jork. Oficjele ściskają dłonie, uśmiechają się do kamer trideo i mówią o "Konsensusie" i "Współpracy," ale typowy dzień rządzących to jakieś brudne układziki, mało konkretów, sporo kłótni i sprzeczek, walenia w stół a nawet wrzasków..

Gubernator: Marilyn Schultz
Burmistrz Downtown Seattle: Ivar J. Lindstrom
Burmistrz Bellevue District: Tian C. Campbell
Burmistrz Redmond District: Jeffrey U. Gasston
Burmistrz Snohomish District: Mike Walkstrong
Burmistrz Everett District: Samantha Tillian
Burmistrz Renton District: Carl B. Vandersalm
Burmistrz Tacoma District: Eva W. Pratt
Burmistrz Auburn District: Zax Pound-Down
Burmistrz Fort Lewis District: Pułkownik Winston Gajeway, (Dowódca Metroplex Guard)
Burmistrz Puyallup District: Roy Olmstead
Skarbnik Metroplex-u: Catherine DeBurke
Prokurator Metroplex-u: Carl S Tilman
Szef Policji: William J. Loudon, reprezentuje Lone Star Security Services
Komendant straży pożarnej: Ashley Tront, reprezentuje Franklin Associates, Inc
Sanitation Commisioner: Richard K. Cary, reprezentuje sanitation companies hired by the districts
Public Works Commissioner: Sarah Desanter, reprezentuje Shiawase Envirotech
Public Database Commissioner: Olivia Yoshida, reprezentuje Renraku Computer Systems
Public Utilities Commissioner: Daniel Otter-McKreky, reprezentuje Gaeatronics and Shiawase Atomics
Public Transportation Commissioner: Alan Greenspan, reprezentuje Metro Transit International
Commisioner of Race Relations: Paula Willowhair
Ambasador Salish-Shidhe Council: Wódz Jon Moses
Mówca Kongresu: Harry Sanderson
Seattle Partia Demokratyczna: Harry Sanderson, Chairman
Seattle Partia Republikańska: Allan Paulson, Chairman
Seattle International Workers of the World: Fire Bishop, Chairman
Awakened Workers Party: Walter Moonlight, Chairman
Ork Rights Coalition: Jasper Squashright, Chairman
Senatorowie UCAS: Eric Tollurude, Nelson Fareyes
Reprezentanci UCAS: Yvonne Rasson, Brian Royer, Margaret Peterson, Blood Groove, Lydia Wilson, Mitchell Springer

Ambasador oddelegowany do S-S Council: James Schultz
Ambasador oddelegowany do Native American Nations: Gregory Simenson
Ambasador oddelegowany do Japonii: Eric Ito
Ambasador oddelegowany do California Free State: Sarah Pinochet
Ambassador oddelegowany do Republiki Korei: Timothy Washburn

Seattle FBI: Yvonne Weathers, Chief
Seattle CIA: Paul Green, Chief
Seattle UCAS Organized Crime Task Force: Bishop Dent, komisarz

Więcej w Fandom

Losowa wiki