FANDOM


Angielskie słowo president ma kilka znaczeń:

  1. Prezes - w korporacji, prezes jest drugą najważniejszą osobą po Przewodniczącym rady nadzorczej. Jest wybierany przez radę dyrektorów to apply their orders with overall authority over the corporation. Jest jedyną osobą, która może podejmować własne inicjatywy bez konsultacji (w przeciwieństwie do członków rady, która wymaga quorum) dotyczące całej korporacji (w przeciwieństwie do CEO, CFO, COO, CTO, CIO i menadżerów, którzy mogą zajmować się tylko jednym aspektem korporacji). Częstą praktyka jest, że tą samą osobą jest prezes i Chief Executive Officer. Prezes może być także dyrektorem, a nawet przewodniczącym rady nadzorczej.
  2. Dyrektor - W niektórych krajach, takich jak Francja, President jest zawsze również CEO (zwróć uwagę, że po francusku przewodniczący rady ma tytuł "Président", a prezes/CEO nazywany jest "Directeur Général")
  3. Prezydent - jest również tytułem głowy Państwa w UCAS, CAS, Francji, Quebec, Polsce itd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki