FANDOM


ODSYSANIE ESENCJI
Moc wysysania Esencji pozwala istocie na odbieranie Esencji innym istotom i zwiększanie w ten sposób własnego jej poziomu. Istota może podwyższyć swój poziom Esencji do dwukrotności maksymalnego dla swojego gatunku poziomu. Tak więc istoty humanoidalne mają maksymalny poziom Esencji po wyssaniu równy 12.
Transfer Esencji możliwy jest wyłącznie tam, gdzie obecne są silne uczucia. Może to być pasja kochanków, przerażenie ofiary lub wściekłość pokonanego przeciwnika, lecz uczucie powinno być silne i musi być skierowane bezpośrednio na istotę odbierającą Esencję. Wysysanie Esencji wymaga zwykle jakiegoś transferu materii - krwi w przypadku wampirów, ciała dla wendigo, choć często w niewielkiej ilości.
Istota odbierająca Esencję potrzebuje kilku minut spokoju. Może wyssać tyle punktów Esencji, ile sama aktualnie posiada. Minimum to 1 punkt.
Istota nie może odebrać Esencji zawzięcie broniącej się ofierze. Ofiara musi dobrowolnie uczestniczyć w zdarzeniu albo zostać do tego fizycznie lub magicznie zniewolona. Fizyczna stymulacja dotyku istoty (jak w przypadku ugryzienia wampira) otwiera empatyczne połączenie pomiędzy istotą a jej ofiarą, która podczas wysysania odczuwa ekstazę. Wyzwolenie endorfiny i inne reakcje chemiczne zachodzące w tym czasie w organizmie ofiary mogą być uzależniające. Każdorazowo podczas wysysania ofiara musi wykonać Test Siły woli na poziomie trudności 4. Nieudany test oznacza powstanie uzależnienia - ofiara będzie aktywnie współpracować z istotą w nadziei na następny raz. Rzecz jasna, prowadzi to do szybkiej utraty Esencji i śmierci z powodu uzależnienia.
Istoty mogą wysysać Esencję z innych istot obdarzonych tą mocą bez konieczności wystąpienia silnego ładunku uczuć, lecz kontakt nadal wymaga spokoju. Obydwie istoty muszą wykonać Test Esencji na poziomie trudności 4. Istota, która uzyskała więcej sukcesów, wysysa z drugiej liczbę punktów Esencji równą liczbie sukcesów netto. Na przykład dwa wampiry z Esencją równą 5 łączą się, by dokonać transferu. Każdy z nich rzuca 5 kośćmi. Pierwszy uzyskuje 3 sukcesy, a drugi 5. Drugi wampir wyssie więc 2 punkty Esencji pierwszemu. Wampir, którego Esencja zostanie w ten sposób sprowadzona do 0, umiera natychmiast i na zawsze.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki