FANDOM


Business Recognition Accords (w skrócie BRA) został wyłsany państwom całego świata przez Sąd Korporacyjny w 2042. Dokument określał minimalne prawa udzielane przez lokalne rządy megakorporacjom AA AAA, zazwyczaj określane prawem eksterytorialności. Niezależne rządy mogą udzielić dodatkowych praw tym megakorporacjom, lub podobne prawa innym korporacjom. Państwa sygnotariusze zgodziły się się również, by arbitrem w sporach z tymi korporacjami był Sąd Korporacyjny.

Większość rządów świata podpisała BRA. Te, które nie podpisały to: Amazonia, Aztlan, Mandżuria, Tír na nÓg, Tir Tairngire i Jakuck. (cd.10)

Źródła Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki