FANDOM


Poniższa sekcja daje sugestie, oraz informacje dla mg, które pomogą Mistrzowi gry w prowadzeniu Bug City. Oprócz dostarczenia zasad i wyjaśnień, rozdział tłumaczy, dlaczego wydarzenia miały miejsce, jakie zmiany zaszły w ekonomii Chicago, wyjaśnia, jak insekty zawładnęły miastem, oraz zawiera profili ludzi którzy teraz rządzą miastem.

CZYM JEST BUG CITY?
Bug City jest dodatkiem do gry Shadowrun i opisuje Chicago oraz jak doszło do tego, że miasto znajduje się w takiej sytuacji. Po raz pierwszy od 1989, gdy stworzono świat gry Shadowrun, następują w nim zmiany. Po Bug City, Szósty Świat nie będzie już taki sam.
Większość ludzi akceptuje już fakt, że istnieją totemy insektów, nawet jeśli nie rozumieją dokładnie, co to oznacza. Rządy i przeciętni obywatele już wiedzą, że istnieje śmiertelne niebezpieczeństwo, które zagraża światu, na skalę, o jakiej nie mieli pojęcia.

Przebudzenie na pewno zmieniło świat poza zdolność pojmowania niektórych ludzi, ale większość patrzyła na to, jak na postęp technologiczny. Wielu innych nigdy się nie przejmowało głębszymi implikacjami fundamentalnych zmian, spowodowanymi pojawieniem się magii.

To, co stało się w Chicago podpada pod kategorię faktów, które mówią za siebie, co powoduje, że ignoranci muszą teraz zmierzyć się z prawdą. Po raz kolejny widać też, że rząd nie potrafi sobie rozwiązać kryzysu w racjonalny sposób. Od tej pory obywatele UCAS mniej ufają swojemu rządowi. Reperkusje w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanady w dłuższym okresie mogą być spore, ale czas pokaże.

JAK UŻYWAĆ BUG CITY

Film John-a Carpenter-a Ucieczka z Nowego Jorku (Escape from New York) najlepiej pokazuje, jak wygląda Skażona Strefa Chicago – ale z dodatkiem przerażających duchów insektów. Strefa Skażona jest mrocznym, przepełnionym przemocą miejscem, gdzie emocje przeważają nad rozsądkiem, a darwinowskie hasło "Przeżyją najsilniejsi" jest tutaj jedynym prawem i sposobem życia. Równie dobrze na ścianę Skażonej Strefy można zawiesić cytat "Porzućcie nadzieję, Wy, którzy tu wchodzicie" którym Dante przyozdobił bramy piekieł w swojej Boskiej Komedii.

Mistrz Gry, który prowadzi przygody i kampanie w Chicago może uznać, że w jak na jego sposób prowadzenia, opis Chicago za przygnębiający. Ale te zmiany nie mają wpływu na wszystkich runnerów. Mistrz Gry może po prostu zignorować plagę insektów i zmiany w świecie gry Shadowrun. Jeśli MG i gracze nie chcą, by ich potyczki zamieniły się w regularną wojnę, MG może przenieść wydarzenia z Bug City w całkiem inne miejsce.

Nie jest najważniejsze, to, że robale zdewastowały Chicago, ale to, że gdzieś sieją spustoszenie. Jeśli MG chce, by robale wylęgły się w mieście, gdzie jego gracze zazwyczaj przebywają, niż w Chicago, to my nie mamy nic przeciwko.

MG powinien włączyć wydarzenia w Bug City nawet, gdy jego gra w jego kampanii dzieje się w innym okresie. Po prostu zmień daty. Zacznij od wylęgnięcia się pierwszego gniazda oraz pierwszego okresu kwarantanny, dodaj wybuch atomowy Cermak, oraz jego reperkusje, następnie wprowadź gwałtowne zamieszanie, zmień lokalne warunki, by na zawsze zmienić sposób, w jaki postaci widzą Szósty Świat. (...)

Wreszcie, MG nie powinien mieć oporów przed zmianą sposobu i nawet natury wydarzeń w Bug City, tak, by najlepiej wpisywały się w świat gry Shadowrun.

Na Dłuższą Metę
(...) Przez długi okres czasu, sytuacja w Chicago pozostanie niezmieniona. To czyni Strefę Skażoną idealnym miejscem zabaw dla Mistrza Gry.

(...) Rząd UCAS przez co najmniej rok nie zmieni swojego podejścia do sytuacji w Chicago. Rządy innych państw, oraz inne organizacje, zrobią wszystko, by to, co się dzieje w Bug City nie wyszło poza Skażoną Strefę.

JAK PROWADZIĆ W BUG CITY

Są dwa sposoby. Albo wysłać graczy na run do Chicago (lub w mieście, które MG „zamienił” w Bug City), albo rozegrać przygodę lokalnymi runnerami – postaciami stworzonymi specjalnymi na potrzeby przygody.

Nienajlepsze miejsce na wakacje...

Mistrzowie Gry, którzy chcą prowadzić w Chicago powinni uwzględnić następujące czynniki. Ponieważ ten dokument odkrywa prawdę o sytuacji w Strefie Skażonej (albo to, co ludzie uważają za prawdę) postaci graczy już wiedzą, co się dzieje w środku, i że muszą zaplanować, jak dostać się i wydostać z miasta, by wykonać zlecenie, w kompletnie obcym teraz środowisku. Mistrz Gry powinien umożliwić graczom spotkanie ze wszystkimi elementami, z których składa się Strefa Skażona.
Ponieważ postacie graczy tylko odwiedzają Chicago, gdy tylko przekroczą mury Bug City mogą spotkać się z duchami insektów, lokalnymi gangami, oraz lokalnymi władcami i tak dalej. Każde spotkanie może wiązać się z ryzykiem, szaloną walką ale i ze sporą nagrodą.

Ale mistrz gry nigdy nie powinien doprowadzić do tego, by podczas gry walka i adrenalina przesłoniła graczom tragiczne położenie mieszkańców Chicago. Nie zmieniaj gry w Bug City w bezmyślną strzelaninę, tylko dlatego, że nie ma tutaj policji! Mistrz gry powinien oddać cały horror życia za murem, ciągłe zagrożenie. To, że mieszkańcy muszą cały czas walczyć o życie, z blaknącą nadzieją na przeżycie. Uczyń z Bug City przerażające miejsce, a nie strzelnicę, na której można się wyżyć.

... Jakoś trzeba tutaj żyć

Mistrzowie Gry, którzy wybrali Chicago na miejsce w którym będzie toczyć się ich kampania, powinni dać swojej wersji Bug City jak najbardziej inny klimat.
Zaopatrzenie wszelkiego rodzaju jest trudne do zdobycia. Do tego dochodzą napięcia pomiędzy rasami (MATT: W Chicago jest dzielnica ghouli!!! Handlują na zasadzie: ludzie za surowce), a robale są wszędzie (przynajmniej wszystkim się tak zdaje). Chicago w którym muszą żyć gracze jest strasznym miejscem, gdzie wszyscy żyją w ciągłym napięciu, starając się przeżyć i wyrwać poza mury.

Dochodzą do tego jeszcze interakcje z różnymi frakcjami, które rządzą daną dzielnicą, kontakty z niebami (MATT: niebo to azyl, bezpieczne miejsce. Odpowiednik Syjonu z filmu Matrix). A do tych niewątpliwie dojdzie, bo gracze szybko zostaną zmuszeni do uzupełnienia amunicji i składników koniecznych do rzucania czarów. Spotkanie z niebem lub lokalnym kacykiem powinno być czymś wyjątkowym w życiu postaci. Tak jak korporacje w świecie na zewnątrz, gangi i kacykowie są realną władzą w Skażonej Strefie i spotkania z nimi nie powinny być czymś zwykłym.

Ale gra w Skażonej Strefie powinna się skupiać na ludziach. Ludziach posiadających prawdziwe emocje, marzenia, cele i obawy. Można opowiedzieć wspaniałe historie pozwalając postaciom kontaktować się, a może nawet pomagać przeciętnym mieszkańcom Chicago. Są to opowieści, których nie rozwiąże seria z karabinu, ani ognista kula.

Postaci graczy mogą wreszcie uciec ze Skażonej Strefy, ale nie jest to łatwe zadanie. Opuszczenie Strefy może też dać MG wspaniałą możliwość stawienia graczy przed nowym dylematem – co zrobią, wiedząc o losie ludzi, których pozostawili za sobą?