Fandom

Shadowrun Wiki

Budynek federalny

4119stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Budynek federalny (Federal Building)

Położenie: Seneca Street & First Avenue, Downtown
LTG#: 206 (55-7797)
Szefowie: Mitchell Sarchet, szef operacji NSA (Seattle); Marian Tudor, szef operacji FBI (Seattle)
Uprzedzenia: Brak uprzedzeń rasowych

NSA i FBI mają kontrolę nad wszystkimi środkami federalnymi w rejonie.

>>>>[Ten 72 piętrowy budynek jest centrum obecności władz federalnych w Seattle. Federalni wprost pokazują, że obawiają się możliwej secesji Seattle od reszty UCAS, od kiedy szefowie NSA i FBI otrzymali władzę nad wszystkimi zasobami federalnymi w tym rejonie. Podobno te dwie agendy rządowe zajmują niemal połowę budynku federalnego, i używają najnowszych technologii szpiegowskich, włączając w to superkomputery o złożonej strukturze, cele, oraz pokoje przesłuchań.]<<<<<
-Smiley (13:51:41/12-17-50)

Więcej w Fandom

Losowa wiki