Fandom

Shadowrun Wiki

Ściąga dla riggerów Hahns-a

4119stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Udostępnij

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Pojazdy Edytuj

 • Określ Dystans początkowy oraz Szybkość (tylko w pierwszej Turze Walki)
 • Określ Wynik Manewrów = Pojazd, Teren, Szybkość, oraz Punkty Kierowcy
  • Pojazd zależy od pojazdu (+5 dla najbardziej zwrotnego, -5 dla najmniej zwrotnego)
  • Teren ma od 0 do -10. Od terenu otwartego po zabudowany.
  • Punkty Szybkości = aktualna szybkość podzielona przez 10.
  • Rozdaj kości Pulę Kontroli i wykonaj test otwarty używając umiejętności Pilota + Pula
 • Rzuć za Inicjatywę i rozpocznij Turę Walki
 • Pasażerowie mogą działać po Fazie Walki równej Wynikowi Manewrów Kierowcy.

Akcje:

 • Przyspieszanie/Hamowanie: wyprzedź ich lub szybko zwolnij
 • Ukrywanie
 • Pozycjonowanie: używane do osiągnięcia dobrej pozycji. Używane taqkże do gwałtownego zatrzymywania by postacie mogły wsiąść/wysiąść z pojazdu.
 • Taranowanie
 • Namierzenie pozycji Ukrytego Pojazdu

Ukrywanie/namierzanie pozycji Edytuj

TABELA MODYFIKATORÓW UKRYWANEGO POJAZDU

 • Modyfikator Kondycji
 • -2: Wynik Manewrów ukrywającego się pojazdu przekracza wynik przeciwnika o 10 lub mniej
 • –4: Wynik Manewrów ukrywającego się pojazdu przekracza wynik przeciwnika ponad 10
 • +3: Wynik Manewrów przeciwnika przekracza wynik ukrywającego się pojazdu o 10 lub mniej
 • +6: Wynik Manewrów przeciwnika przekracza wynik ukrywającego się pojazdu ponad 10
 • +2: Pojazd przekroczył swoją Wartość Szybkości
 • + Poziom: autonav pojazdu jest aktywny
 • +1 za każdy dodatkowy ścigający pojazd

Teren:

 • +4: Otwarty
 • +2: Normalny
 • 0: Ograniczony
 • –2: Zwarty
 • – (Poziom Sprzęgu sterowania pojazdem x 2): implant Sprzęgu sterowania pojazdem

TABELA MODYFIKATORÓW NAMIERZANIA

 • Modyfikator Kondycji
 • –2: Wynik Manewrów namierzającego pojazdu przekracza wynik ukrywającego się pojazdu o 10 lub mniej
 • –4: Wynik Manewrów namierzającego pojazdu przekracza wynik ukrywającego się pojazdu ponad 10
 • +2: Wynik Manewrów ukrywającego się pojazdu przekracza wynik namierzającego o 10 lub mniej
 • +4: Wynik Manewrów ukrywającego się pojazdu przekracza wynik namierzającego ponad 10
 • +4: Pojazd przekroczył Wartość Szybkości
 • – Poziom: autonav pojazdu jest aktywny
 • + sukcesy osiągnięte przez ukrywający się pojazd
 • Teren (modyfikatory terenu określa się na podstawie typu terenu na którym przebywa ukrywający się pojazd.)
 • Otwarty –3
 • Normalny –1
 • Ograniczony 0
 • Zwarty +3

Drony Edytuj

Akcja złożona:

 • Strzel z broni (można zrobić jedynie wtedy, gdy nie kontroluje się drona bezpośrednio)
 • Wydanie rozkazu drugiemu dronowi lub grupie dronów
 • Obserwacja poprzez drugi dron
 • Wykonanie przejęcia sygnału
 • Wykonanie MIJI
 • Odtworzenie uszkodzonego sygnału

Akcja prosta:

 • Test Percepcji
 • Skok do głównego dronu
 • Przejdź w tryb Kapitańskiego mostku

Wojna elektroniczna Edytuj

Składa się z dwóch kroków: Przejecie sygnału (włączając w to dekrypcję) oraz zaatakowanie sygnału (MIJI)

 • Przechwycenie: Poziom urządzenia przeciwko poziowi Decka przeciwnika + 3. Wlicza się Task pool (patrz Man & Machine oraz Shadowtech).
 • Dekrypcja: Elektronika (wojna elektroniczna) przeciwko poziomi zaszyfrowania + 4, Poziom Trudności: poziom Decku/2
 • MIJI: Opposed test atakującego strumienia przeciwko Wartości Decku Broniącego się oraz strumienia broniącego się przeciwko Wartości Decku Atakującego. Każdy sukces = 1 kratka obrażeń sygnału. 10 kratek = rigger zostaje wyrzucony lub wszystkie drony zostają odłączone lub sieć dronów zostaje przejęta lub przekazano fałszywe obrazy.

Przejęcie CCSS Edytuj

 • 1) Odnajdź port danych
 • 2) Podłącz się do portu danych (Electronika przeciwko Poziomowi, Threshold = Vigilance code)
 • 3) Pokonaj szyfrowanie (Decryption Module Rating + INT vs. Rating, Threshold = Vigilance code)
 • 4) Określ Protokoły (Protocol Emulation Module Rating + INT vs. Rating, Threshold = Vigilance code)
 • 5) Walka riggerów
  • Atak = Opposed Willpower test (attacker can use Control Pool), (Willpower)L damage. Body dice resists damage.
  • Wycofanie się = odłączenie

Więcej w Fandom

Losowa wiki